Fra nå krever de mer info om rogninnholdet i NVG-silda