– Direktoratet spyr ut politianmeldelser på rene formalfeil. Det er trist, sier han til Kyst og Fjord

Bakgrunnen er en sak fra Vest-Finnmark i februar-mars i år, der en skipper blant annet fikk bot for ikke å ha ført null i fangst på tre bomturer som den21 meterlange båten foretok. Skipperen visste ikke at det skulle føres fangstdagbok selv på dager da det ikke ble gjort fangst. Én fangstdagbokmelding ble i tillegg ikke sendt, fordi han hadde skrevet «160 mm» i rubrikken for maskevidde. Det skulle bare stått «160».

Hovedpunktet i tiltalen går imidlertid ut på underrapportering; skipperen takserte en fangst til 12 tonn, 2,4 tonn under det reelle kvantumet. 16 prosent bom resulterte i 12.500 kroner i bot, samt 12.000 i inndragning.

- Denne saka skulle aldri havnet hos politiet. Stortinget har sagt at direktoratet må bruke skjønn i disse sakene, blant annet når man skal vurdere hvilke som skal oversendes politiet og hvilke som kan behandles internt i direktoratet med bruk av overtredelsesgebyr. Denne er etter min oppfatning i kjerneområdet for anvendelse av overtredelsesgebyr, sier Hellesø.

I dag foretar Fiskeridirektoratet «bokettersyn»; går igjennom fangstdagbøkene i ettertid, sammenligner med landingstallene for de aktuelle datoene, og skriver ut gebyrer eller anmelder sakene dersom det fremkommer avvik på over ti prosent.

- I den nye Havressursloven har Stortinget igjen sagt at direktoratet «kan» både ilegge overtredelsesgebyr og anmelde overtredelser til politiet. Men direktoratet leser «skal», til tross for at både Høyesterett og Stortinget slår fast at dette må vurderes fra gang til gang, sier Hellesø.

Mer i papiravisa