Miljødirektoratet foreslår å verne et 3.045 kvadratkilometer stort område av Lopphavet på grunn av den unike bunnfaunaen, som blant annet består av flere store korallrev. Norge har allerede tapt store deler av korallrevene på grunn av tidligere fiskeriaktivitet, og nå mener både myndigheter og miljøbevegelsen at det er på tide å dra i bremsen.

Greenpeace er fornøyd med verneforslaget, men karakteriserer det overfor NRK som puslete.

– Det er gledelig å se at Norge tar et skritt for å verne sårbar natur. Men dette er et babyskritt i forhold til hva som trengs for å verne 10 prosent av våre havområder innen neste år. Det har Norge forpliktet seg til gjennom konvensjonen for biologisk mangfold, sier Halvard Raavand, politisk rådgiver i Greenpeace til NRK.

Ordfører i Hasvik, Eva Husby i Hasvik er skeptisk til hva vernet får si for utviklingen av lokalt næringsliv.

– Vi er positive til at man verner korallrevene, det er helt flott. Men vi kan ikke skjønne at det er nødvendig å verne 3000 kvadratkilometer. Derfor foreslår vi som et kompromiss at man verner 1500 kvadratkilometer. Vi synes jo det også er mye, sier Husby.

Hun mener også at det er for snevert å kun tenke på de næringene som i dag er i sving.

– Vernet gjelder jo i 200 år. Vi vet ikke hva som blir av næringsaktivitet i de kommende 100 år, sier Husby til NRK.