I oppdrettsnæringen har det vært flere hendelser denne høsten der dødfiskoppsamleren har vært en medvirkende årsak til hull i not, noe som igjen har forårsaket rømming, skriver direktoratet på hjemmesida.

– Fiskeridirektoratet har på bakgrunn av rømmingsmeldinger og gjennomgang av flere hendelser identifisert mulige faremoment ved bruk av dødfiskoppsamlere. Disse har vi lagt frem for oppdrettsselskap og utstyrsleverandører for å få et bredest mulig erfaringsgrunnlag for de anbefalingene vi gir, sier seksjonssjef Henrik Hareide ved tilsynsseksjonen i Fiskeridirektoratet.