Det besluttet fylkesårsmøtet til Høyre i Nordland. Det krevde ikke overraskende konsekvensutredning med tanke på åpning av Nordland 6 og 7, og Troms 2, så snart som mulig.

Årsmøtet lokker med «gulroten» Høyre lansert for syv-åtte år siden om et eget utviklingsfond for Lofoten og Vesterålen på fem milliarder kroner. Avkastningen fra fondet skal brukes til å styrke næringsutviklingen i de to regionene.

- Det skal bidra til å sikre rammevilkår for at petroleumsaktivitet utenfor Nord-Norge skal gi lokale ringvirkninger og landbasert utvikling, heter det i vedtaket.

Fylkespartiet vil dessuten at et forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og arktisk legges til Nord-Norges Tekniske Høyskole, Høyskolen i Narvik.