I veilederen er prosesser og rutiner beskrevet og det er pekt på hva som kan gå galt hvis man ikke er sitt ansvar bevisst.

Rutinebeskrivelser

- Gode rutiner knyttet til behandling og renhold vil sikre at forbrukerne får produkter som oppfyller forbrukernes ønsker og krav, sier seniorrådgiver Knut Eriksen som har hatt fagansvar for den nye veilederen.

Han forteller at rekepermen også er bygd opp slik at fiskere med aktiv bruk vil kunne dokumentere hva man gjør om bord for å sikre kvaliteten, samt at dette skjer under gode hygieniske forhold.

Dialog med Mattilsynet

- Vi har hatt dialog med blant annet Mattilsynet og orientert dem om arbeidet med å utarbeide også denne kvalitetsveilederen. Vårt mål er å bidra til at fiskeren skal kunne gjøre sitt arbeid på en best mulig måte i tråd med de lover, regler og krav som legges fra myndighetene.

Veilederen er utarbeidet som et ledd i arbeidet med å sikre de hygieniske forholdene om bord i fartøyer som koker reker om bord, noe som skal sikre både fiskere og kjøpere.