De tre fartøyene Eros, Kings Bay og Vendla er godt i gang med Havforskningens gytetokt på NVG-sild. Toktet går fra 13-25. februar.

Eros kom bort i sild i tirsdag ettermiddag utenfor Hustadvika etter at fartøyene gikk ut fra Ålesund 13. februar, skriver sildelaget.

Gytetoktet er et tokt som gjennomføres i februar hvert år. På dette toktet måles gytebestanden av nvg-sild med ekkolodd, stimer av gyteklar sild studeres med sonar og det foretas hydrografiske observasjoner. På årets gytetokt deltar de tre fartøyene Eros, Vendla og Kings Bay. Dette er fiskefartøyer som også er utrustet for vitenskapelige tokt. Om bord på Eros er toktdeltager Merete Kvalsund som vil legge ut bilder fra toktet.