Analytiker Bent Rølland i Fondsfinans sier til Finansavisa at han tror utviklingen vi nå ser vil fortsette. Han spår en torskepris på 21 kroner kiloen i 2015, sammenlignet med 16,50 i år.

Sammenfaller med tidligere analyser

Dette er i tråd med en tilsvarende analyse analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Market kom med for snart ett år siden. Han framholdt den gang at man i løpet av høsten 2014 ville se en prisøkning på torskefisk. Denne økningen mente han ville vedvare i flere år framover. Nå kan det se ut som om han får rett.

Friskmeldes

Dersom spådommene holder stikk, er tiden nå moden for å friskmelde fiskerinæringen. Dersom økonomien i Europa holder seg sånn noen lunde stabil på dagens nivå, ser det lyst ut de kommende årene. Det vil være svært betryggende for alle som har investert tungt i næringen, enten det er på sjø eller i landanlegg.