-I lys av justerte kvoteråd fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) mener jeg at Marine Stewardship Council (MSC) på nytt må vurdere suspensjonen av MSC-sertifikatet for atlantisk makrell, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik

Varslet suspensjon

MSC varslet 31. januar at de ville suspendere alle sertifikater for atlantisk makrell med virkning fra 2. mars 2019. Bakgrunnen for suspensjonen er at kvoterådet for makrell, som ICES publiserte i oktober, anslår en nedadgående trend. Avtalepartene møtes denne uken for å drøfte om totalkvoten skal endres i lys av det justerte kvoterådet som nå foreligger fra ICES.

EU, Færøyene og Norge ble i november 2018 enige om en totalkvote for 2019 på 653 000 tonn. Kvoten innebar en reduksjon på 20 prosent sammenlignet med kvoten for 2018 som var på 816 000 tonn, men var likevel betydelig høyere enn ICES opprinnelige rådgivning på 318 000 tonn. I avtalen er det satt av en rimelig andel til andre stater.

Det justerte kvoterådet fra ICES er en totalkvote på 770 000 tonn. Dette rådet kom etter et arbeid i ICES hvor man så på metoden for hvordan makrellbestanden estimeres.

Norsk forvaltning bidrar med detaljert og åpen informasjon i møter med MSC sine revisorer. Dette gjør vi for å bidra til at fiskestandene skal oppnå MSC- sertifisering.

Mener fisket er bærekraftig

- Norske fiskerier er bærekraftig forvaltet, dette jobber vi med hele tiden og dette er vi gode på. Det er viktig å fortsette et godt forvaltningssamarbeid med våre naboer og lytte til innspill fra våre forskningsmiljøer. Det viktigste ville likevel være om øvrige stater som fisker makrell, Island, Grønland og Russland, ville slutte seg til og respektere avtalen mellom Norge, EU og Færøyene. Slik det er nå, retter MSC baker for smed når norskfanget makrell ikke blir miljøsertifisert fordi andre stater ensidig setter seg kvoter som innebærer at den avtalte totalkvoten blir overfisket, sier fiskeriministeren.