Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) i et oppdrettsanlegg tilhørende Mainstream Norway AS i Langfjorden i Alta kommune.

Økt dødelighet

Oppdretter varslet Mattilsynet om mistanke om ILA på lokaliteten Sommarbukt på bakgrunn av moderat forøket dødelighet og kliniske funn i en merd. Mattilsynet var fredag 3. juni ute på tilsyn og prøvetakning, melder stocklink.no.

- Mattilsynet har vært på tilsyn og tatt prøver fra lokaliteten for å avdekke eventuell ILA-smitte. For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse, opplyser distriktssjef Vibeke Elvenes ved distriktskontoret for Vest-Finnmark.

ILA like ved i fjor

Lokaliteten ligger i Langfjorden i Alta, og er nabolokaliteten til lokalitet Tuvan som fikk diagnostisert ILA for et år siden. Det er kun Mainstream Norway AS som har oppdrettsaktivitet i denne fjorden.

Lokaliteten ligger i bekjempelsesområdet for ILA som er fastsatt i "Forskrift om kontrollområdet for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Langfjord, Alta kommune, Finnmark".

- Enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at spredning av mulig sykdom unngås, ber Mattilsynet.