– Jeg innrømmer at jeg var skjelven noen timer etter at jeg nær ble truffet av en kranbom og et fiskekar under lossing ved fiskebruket i Kiberg, forteller fisker Johannes Mortensen til Finnmarken.

Det var under lossing av en uerfangst mandag at uhellet inntraff. Mortensen lat til ved krana etter at en annen båt nettopp hadde avsluttet lossingen.

Fisk falt i sjøen

– Merkelig nok var det jeg som skulle bli rammet av uhellet. Båten som losset før meg hadde en vekt langt over min uerfangst. Jeg vil anslå vekten på ueren jeg hadde karet til rundt 150 kilo da vaierne ikke tålte påkjenningen. Det er forbausende, ettersom krana er sertifisert for langt større vektbelastning, sier Mortensen.

Han forteller at han hørte en merkelig lyd fra krana og vaierne da hivet startet.

– Jeg kastet blikket opp og konstaterte at de solide vaierne var i ferd med å ryke. Parallelt med dette hørte jeg at kranføreren ropte ut. Dette var til tilstrekkelig til at jeg kom meg unna før både kranbommen og fiskekaret raste ned i båten. Karet falt mellom båten og kaia, noe som førte til at betydelige mengder av ueren havnet i sjøen, forteller fiskeren fra Vadsø.

Skader

Mortensen bebreider ingen for uhellet.

– Det er slike ting som kan forekomme, og jeg vil ikke spekulere på årsaken. Derimot konstaterte jeg at båten fikk noen skader som må utbedres, noe som vil koste både tid og penger i form av fravær fra fisket. Skadene er likevel ikke større enn at jeg kan benytte båten i fiske i påvente av å få skadene utbedret.

Daglig leder ved Arctic Kiberg, Alf Martin Jensen, er også glad for at uhellet ikke rammet fiskeren. Jensen stiller seg også uforstående til at vaierne røk ettersom kranene og vaierne kontrolleres inngående en gang i året. Den kranen som sviktet denne gangen er kontrollert i tråd med forskriftene av autoriserte folk på dette området, forteller Jensen.