- For sild ser vi en økning på 28 prosent i eksportverdi i februar til 730 millioner, og for makrell ser vi en økning på 30 prosdent eksportverdi i februar til 240 millioner kroner, heter det i den siste eksportmeldingen fra Eksportutvalget for fisk.

1,8 milliarder - uten lodde

Hittil i år har eksporten av pelagisk fisk vært på 1,8 milliarder kroner eller 20 prosent mer enn samme periode i 2010.

- Februartallene gjenspeiler de høye prisene på fryst sild og fryste sildefiletprodukter som er oppnådd i markedene. Dette må sees i forhold til at vi er i begynnelsen av et år med en NvG-sild kvote som er redusert med omtrent en tredjedel i forhold til fjoråret sier senioranalytiker Kristin Lien i Eksportutvalget for fisk.

Hun framholder at eksport av makrell er noe høyere enn i samme måned i fjor, mens hoveddelen av konsumloddesesongen har latt vente litt på seg.