Det fremgår av presentasjonsmaterialet til selskapets kapitalmarkedsdag i Oslo i dag fredag, skriver Dagens Næringsliv.

Petroleum Geo-Services (PGS) ser også betydelig reduserte kontantkostnader i 2015 som følge av lavere drivstoffpriser, styrket dollar, kapasitetsreduksjoner og andre tiltak. Selskapet skriver videre at kontantkostandene for 2014 er om lag 80 millioner dollar lavere enn opprinnelig plan på 1.200 millioner dollar indikert i 2013.

Dette skyldes kostnadsreduksjonsprogrammet, lavere variable kostnader og første innvirkning fra lavere drivstoffpriser og mer gunstige valutakurser.

Utbytte i 2015 vil bli lavere enn i 2014, men fortsatt være på 25-50 prosent av nettoresultatet.

For tre år siden pekte analytikerne på at oljeproduksjonen ikke kommer til å holde tritt med etterspørselen i årene som kommer, og at olje og oljeleting derfor vil være trygge pengeplasseringer. Det heteste selskapet høsten 2011 var PGS på Lysaker utenfor Oslo.

- PGS er «rigget» for å bli «den suverene vinneren» innen seismikk, uttalte en investor til nettsida StockTalk.