Det viser en blodfersk undersøkelse Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har fått utført. FHF-prosjektet har analysert mulige konsekvenser for sjømatnæringen ved innføring av nasjonal grensekontroll i Schengen-området. Nå foreligger analysen, og konsekvensene kan bli store.

Store konsekvenser

- Dagens situasjon i EU er utfordrende, noen vil si truende. Ikke minst kan det true det avtalerammeverk som sikrer dagens frie flyt av mennesker og varer - Schengen-samarbeidet. EU-markedet betyr enormt for norsk sjømatnæring, og en stor del av eksporten er fersk fisk som krever raske og effektive grensepasseringer. Eventuelle innstramminger i grensekontrollene kan derfor få store konsekvenser for næringen, skriver FHF.

Milliardkostnad

FHF mener det er av betydning, både for myndigheter og næringen, å anskueliggjøre disse mulige konsekvensene nå, slik at det kan være et bidrag i arbeidet med å unngå negative konsekvenser.

Det er Handelshøgskolen ved Nord Universitet som har gjennomført analysen som nå foreligger. Den viser at mulige økte kostnader kan bli mellom 0,5 og 2, 6 milliarder kroner per år. Den store variasjonen skyldes stor usikkerhet om økt tidsbruk ved grensepassering.