– Jeg har en klar melding til gruveselskapet Nussir. Ta det ansvaret politikerne ikke har tatt og finn en annen løsning enn å dumpe gruveavfall i Repparfjord, sier Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen, som besøkte teltleiren ved fjorden denne helgen, i en pressemelding.

Kampen mot gruvedumping i norske fjorder er blant de viktigste miljøsakene for forbundet. Gulowsen dro til Repparfjord denne helgen for å vise sin støtte til aksjonistene. Der opplevde han et sterkt folkelig engasjement og stor støtte fra folk lokalt. Lørdag ble det arrangert fiskebåtparade og konsert med tydelige appeller til Nussir.

– Lytt til innvendingene fra samer, fiskere og naturvernere. Hvis Nussir skal drive gruvedrift her, må de ta et helhetlig ansvar. Å dumpe gruveavfall i Repparfjord er ikke bærekraftig, hverken på kort eller lang sikt. Det strider med urfolks rettigheter og vil føre til alvorlig forurensning av fjorden, sier Gulowsen.

I hele sommer har folk ligget i leir for å markere sin motstand mot gruveplanene. Nussir har meldt fra at de vil starte arbeidet med å etablere gruvevirksomheten snarlig. Naturvernforbundet har grunn til å anta at det er like før arbeidet kommer i gang, kanskje i kommende uke. I tilfelle vil aksjonistene ta i bruk sivil ulydighet for å stanse arbeidet.

– Sammen med Naturvernforbundets fylkesledere vil jeg oppfordre så mange som mulig til å komme og støtte opp om aksjonen. Vi kan fortsatt stanse dette. Vi trapper nå opp innsatsen for å sette en endelig stopper for denne miljøskadelige driftsformen, og vi forventer at politikerne gjør det samme, avslutter Gulowsen.