·       Norge eksporterte 1 955 tonn reker til en verdi av 102 millioner kroner i april.

·       Verdien falt med 7 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

·       Det er en vekst i volum på 29 prosent.

·       Sverige, Canada og Finland var de største markedene for reker i april.

Det ble eksportert 694 tonn rå, fryste industrireker, mot kun 89 tonn i april i fjor, melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

- Dette har gått til Canada og har bidratt til volumveksten på 29 prosent. Likevel har dette produktet en lavere pris, i tillegg til at det har vært et prisfall på stort sett alle de største rekeproduktene, noe som har bidratt til verdifallet på 7 prosent totalt for reker, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Marte Sofie Danielsen til Sjølmatrådets nettsider.

Volumnedgang for fryste, kokte skallreker

Fryste, kokte skallreker, som har hatt en sterk vekst hittil i år, går tilbake i april med en volumnedgang på 25 prosent, samt en prisnedgang på 19 kroner per kilo.

- Mesteparten av dette har gått til transittmarkedet Danmark og håndpillemarkedet Marokko, sier Danielsen.

Hittil i år har det vært en volum- og verdiøkning på henholdsvis 12 og 2 prosent.

Sverige er største marked

Sverige har vært det største markedet og har hatt en verdivekst på 12 prosent, mens Danmark har vært det største vekstmarkedet, med en vekst på 35 millioner kroner. Pillede reker, som er den største produktkategorien, har hatt en verdinedgang på 20 prosent.