Produksjonsfisk er oppdrettsfisk med sår, misdannelser og grove behandlingsfeil, og slik fisk kan bare omsettes til humant konsum dersom den har blitt feilrettet av innenlands virksomhet med nødvendig utstyr.

Ved transport av produksjonsfisk skal emballasjen merkes tydelig «kun for tilvirkning innenlands», men Mattilsynet kan ikke kontrollere all laks som går ut av Norge.

Hver dag lastes mellom 150 og 200 trailere med oppdrettslaks som enten kjører lasten til EU-land eller leverer den på en båt- eller flyterminal.

– Vi forventer at alle virksomheter følger reglene om innenlands feilretting av produksjonsfisk. Likevel viste tilsynskampanjen vår i fjor at det er for mange aktører som bryter regelverket, og vi får nå stadig meldinger om at dette fortsatt skjer, sier Inge Erlend Næsset, avdelingsdirektør for regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Kyst og Fjord har også tidligere omtalt problemstillingen med produksjonsfisk - senest i denne kommentaren:

– Med bakgrunn i den omfattende oppmerksomheten om saken, tar vi det nå for gitt at alle virksomheter har fått med seg hvilke krav som gjelder. Derfor trapper vi opp virkemiddelbruken overfor de som fortsetter å bryte reglene, sier Næsset.

Eksempler på slik opptrappende virkemiddelbruk kan være forbud mot eksport og omsetning, pålegg om tilbaketrekning fra markedet, destruksjon, kassasjon eller båndlegging, forteller Mattilsynet i en pressemelding.

De varsler at de også vil vurdere politianmeldelse i saker hvor dette kan være aktuelt.

– Målet vårt er at den ulovlige praksisen skal opphøre. Det vil gi like konkurransevilkår for næringsaktørene, og bidra til kvalitetsforskriftens formål om god kvalitet til forbruker og internasjonal markedsadgang for norsk sjømat, avslutter Næsset.