Her ligger det to døde niser — vil sjekke opp ståa