Berfjord er gjest under Nordland Fylkes Fiskarlags årsmøte i Bodø, og benyttet anledningen til å kommentere formann Jan Fredriksens utfall mot stor kyst-rederne som siden i sommer har forlatt fylkeslagene til fordel for medlemskap i Fiskebåtredernes forbund.

Føler tilhørighet

- Formannen brukte ord som trist og en del andre ord om medlemmene fra stor kyst som har valgt å melde seg inn hos Fiskebåt. Jeg skulle ønske han heller kunne sagt at det var synd de forlot fylkeslaget, men at det var bra de ikke for lenger enn til et annet sted i Fiskarlaget.

- Jeg får en følelse av at når man bruker så sterke ord, så regner man ikke fiskebåt som en del av Fiskarlaget. Jeg har selv jobbet for Fiskebåt i mange år, og jeg har nå vært så enfoldig at jeg i mange år har tenkt at vi alle sammen tilhører Norges Fiskarlag, sa Berfjord.

Trenger alle sammen

Han holder fast ved at alle fiskerne må stå under samme paraply dersom næringa skal få gjennomslag for sine saker.

- Vi trenger alle båtene i samme organisasjon. Hvis vi skal være sterke må vi holde i hop. De store båtene og de små båtene står stort sett sammen om de fleste sakene som er viktige for oss; som fiskesalgslagsloven og deltakerloven, vi har slått fast at ressursfordelinga skal ligge fast, vi har sammen kjempa gjennom strukturordninga som gjør at vi har fått lønnsomhet, vi har stått sammen om ressursforskninga, om internasjonale forhandlinger, og ikke minst vært en felles stemme mot planene om petroleumsvirksomhet.

- Vi må ha et Fiskarlag som alle føler seg hjemme i, ingen må føle seg overkjørt. Da får vi et sterkt Fiskarlag. Bosetting på kysten krever brei oppslutning, men da må dere også regne med oss i Fiskebåt, sa Berfjord til årsmøteforsamlingen.

Fiskarlaget blir større

Overfor Kyst og Fjord påpeker Berfjord i tillegg at 10 av de 25 båtene som har meldt seg inn hos Fiskebåt ikke var organisert før de meldte seg inn.

- Dermed øker den totale organisasjonsandelen i fiskerinæringa, og det må jo være positivt.

I dagens papirutgave av Kyst og Fjord kan du lese en oversikt over hvem de 25 nye medlemmene i Fiskebåt er.