Det melder Redningsselskapet. Fire av drukningsulykkene i april skjedde i forbindelse med bruk av fritidsbåt, inkludert vannskuter. To personer druknet etter å ha gått gjennom isen, mens en person ble funnet omkommet i sjøen uten at forløpet er kjent.

Flere fra båt enn i fjor

Den første av de fire fritidsbåtulykkene skjedde i Vestland fylke i midten av april, da en mann på 24 år falt av en vannskuter ved Knarvik i Salhusfjorden. Han er fortsatt savnet. I samme fylke omkom også en mann i 60-årene etter å ha falt over bord fra en sjark utenfor Flesland. I Agder ble en eldre mann funnet død i sjøen ved Homborsund fyr, etter å ha dratt ut for å fiske. Båten er ikke funnet. En mann i 60-årene omkom under krepsefiske utenfor Utsira i Rogaland. Redningsskøyta fant ham i sjøen ved siden av båten. Så langt i år har åtte personer omkommet i forbindelse med bruk av fritidsbåt, mens to har druknet fra yrkesbåt. På samme tid i fjor hadde det vært fem båtrelaterte drukningsulykker.

Mange gjennom isen

Så langt i år har seks personer omkommet etter å ha gått gjennom isen. To av disse ulykkene skjedde i april. I Viken ble en mann i 60-årene funnet omkommet i Ebbestadvannet i Svelvik etter å ha vært på fisketur. En mann, også i 60-årene, ble funnet under isen i et vann i Malvik i Trøndelag. Det antas at han skulle redde hunden sin.

– Vi må helt tilbake til 1994 for å finne like mange drukningsulykker etter fall gjennom is. En mulig forklaring kan være at flere har vært mer ute under korona-pandemien, sier Tanja Krangnes, seksjonsleder for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

I april var det også en mulig drukningsulykke etter fall fra land. En person ble funnet i sjøen i Urangsvåg på Stord. Obduksjonsrapporten er ikke klar.

Flest over 60 år

Alle som har druknet så langt i 2021 har vært menn. 80 prosent av de som har omkommet har vært 60 år eller eldre. Når det gjelder fylkesvis fordeling, så har fem personer omkommet i drukningsulykker i Vestland. Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Innlandet og Viken har hatt to ulykker hver, mens det har vært én drukningsulykke i Rogaland, Møre og Romsdal, Agder, Viken og Vestfold og Telemark. 14 av de 19 ulykkene har skjedd på sjøen, mens fem har funnet sted på islagte vann eller tjern.