Makrelleksporten var på samme nivå som i fjor med en eksportverdi på 309 millioner kroner i september. Hittil i år er makrelleksporten redusert med 460 millioner kroner til totalt 1,1 milliarder kroner. For makrell er det Kina og Japan som er de viktigste kjøperlandene.