Tilstedeværelsen har fått fart på spekulasjonene om Ronny Berg har med seg noe ekstra til Arne Hjeltnes og Co. Særlig på bakgrunn av at fiskeriminister Per Sandberg på et folkemøte i Mehamn i fjor vinter framholdt at han ville strekke seg langt for å få fart i Mehamnsamfunnet. Og om mulig framskaffe ekstra kvoter som en kompensasjon for leveringspliktig fisk som har forsvunnet ut av kommunen.

Fant fisk

Ekstrakvoter viste seg imidlertid å være svært vanskelig - umiddelbart. Men nå er det igjen skapt store forventninger etter at ordføreren sammen med statssekretæren sendte ut en felles pressemelding om begivenheten. Etter det Kyst og Fjord erfarer, har Fiskeridepartementet funnet en løsning som innebærer øremerket fisk til kommunen, og som Berg vil presentere når han ankommer Mehamn i løpet av ettermiddagen.

Ordfører Trond Einar Olaussen legger ikke skjul på at han er fornøyd med vendingen fiskeriene i kommunen har tatt, samt at den politiske ledelsen i Fiskeridepartementet har tatt fatt i saken. Selv vil han ikke si noe om hvilken nyhet statssekretæren har med seg, annet enn at han er spent selv. Uansett er han svært optimistisk på kommunens vegne.

Langvarig prosess

- Dette betyr svært mye for Mehamn og Gamvik kommune, sier ordfører Trond Einar Olaussen.

Han framholder at for Gamvik kommune har det vært en langvarig prosess.

- Vi har vært opptatt av å være en god tilrettelegger. Samtidig har vi jobbet mye for å sikre gode rammebetingelser for fiskerinæringa i Gamvik. Gamvik kommune og politisk ledelse i fiskeridepartementet har hatt flere møter, samt jobbet konstruktivt for å finne gode løsninger, sier Olaussen.