- Alle som fisker etter sommerjobb kan nå registrere seg hos Fiskeridirektoratet, skriver direktoratet, som viser til at rognkjeksfisket er rett rundt hjørnet (åpner i morgen) og at sommerjobbsesongen dermed er i gang. Ordninga gjelder for hele landet fra og med 18. juni og til og med 10. august 2018, og favner om alle fiskeslag i de vanlige fiskeriene langs kysten. Unntaket er altså rognkjeksen, der du kan starte allerede i morgen, lørdag 12. mai.

Målet med ungdomsfiskeordninga er å gi unge en inngang til fiskeryrket.

Fortsatt gammel ordning

Opplegget er det samme som i fjor, til tross for at Stortinget har bedt regjeringa utrede utvidelser.

- Dette arbeidet er ikke helt ferdigstilt ennå. Departementet har valgt å videreføre forskriften. Men dersom arbeidet ender med en anbefaling om endring, vil den aktuelle forskriften bli rettet opp etter behov, anfører direktoratet, skriver direktoratet på egen nettside.

Ungdom under 12 år kan av sikkerhetsgrunner ikke delta i ordninga.

Påmeldingsskjema og denslags finner du her: