Styret i BioMar har ansatt Vice President Carlos Diaz som ny konsernsjef. Han overtar oppgavene til Torben Svejgård mot slutten inneværende år, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Torben Svejgård har følgende kommentar om sin avgjørelse: «Mine 6 år med BioMar har vært fantastiske. Fiskeoppdrett er en spennende bransje og BioMar er et flott selskap med fine og dyktige folk. Derfor var avgjørelsen om å fratre min stilling vanskelig, men jeg mener at dette er den rette tiden for meg å trekke meg tilbake fra livet som toppleder og fokusere på et nytt karriereløp som eksternt styremedlem».

Styreleder Jens Bjerg Jensen sier: «Jeg vil for det først takke Torben for hans bidrag til BioMars utvikling gjennom de siste 6 årene. Hans etterfølger, Carlos, har vært ansatt i BioMar siden 2000 og etter en sterk karriere i den chilenske organisasjonen har han på en svært vellykket måte utvidet sitt ansvarsområde slik at han i dag har ansvaret for de to regionene Americas og Continental Europe. I tillegg har han det overordnede ansvaret for forretningsutvikling. Jeg og det øvrige styret har full tiltro til at Carlos vil være en sterk konsernsjef som vil ta selskapet til nye høyder».

Carlos Diaz er 45 år gammel, har bakgrunn som veterinær og har en MBA-grad i markedsføring og forretningsførsel. Før han kom til BioMar var han ansatt i forskjellige fiskeoppdrettsselskap i Chile samt i farmasøytisk industri.

Om sin oppnevnelse sier Carlos Diaz: «Jeg er veldig glad for å få muligheten til å påta meg denne nye yrkesmessige utfordringen og til å bidra til å konsolidere og videreutvikle BioMar som en global leder innen fiskefôr. Jeg er sikker på at vi med støtte fra alle de dyktige medarbeiderne i selskapet vil kunne fortsette å gjøre en forskjell og skape verdier for våre kunder, ansatte og aksjonærer».