På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2014 økes kvotefaktorene for havfiskeflåten i fisket etter sild i Nordsjøen for 2015.

Kvotefaktorene økes til:

- fartøy med ringnottillatelse: 2,49

- små ringnotfartøy (SUK): 1,82

- trålfartøy: 0,79