For kystflåten ble uke 12 en tilbakegang i forhold til det svært gode fisket uka forut. Etter fire dagers fiske gjorde kraftig vind fra Lofoten/ Vesterålen og sørover at store deler av flåten ble værhindret.

Ukekvantumet fersk torsk gikk ned fra 24.380 tonn i uke 11 til 13.610 tonn i uke 12.

Travle fiskevær

Typisk for årstiden er det i Lofoten vi finner de travleste fiskeværene, med Henningsvær på topp. Her var det 143 båter som leverte fangst i forrige uke, med garn og juksa som de dominerende brukstypene. Travelt var det også på Røst, hvor 127 båter leverte, likeså i Stamsund, med 106 båter og Ballstad med 88.

Enkelte fiskevær i Finnmark opplever også hektisk tilstrømning av båter, for eksempel Havøysund som forrige uke hadde 82 båter i drift, hvorav 79 av dem drev juksafiske. Kjøllefjord hadde 65 båter, Tufjord hadde 47 båter, og Nordvågen 37.

Rekorduke

Uke 11 står seg for øvrig godt som rekorduke. Også fintellingen i etterkant stadfester denne uka som Råfisklagets beste gjennom historien, med 781,4 millioner kroner i total omsetning. Av dette sto norske båter for 659,6 millioner kroner.

Til sammenligning var omsetningen i uke 12 på 473,4 millioner kroner.

Holder verdien oppe

Så langt i år ligger kvantumet 28.000 tonn bak fjoråret når det gjelder fersk torsk. Det er Salten/Lofoten som har den største tilbakegangen, med 11.670 tonn mindre enn samme tid i fjor.

Troms har en reduksjon på 7.810 tonn, mens Vesterålen har 4.390 tonn mindre.

Nedgangen i Vest-Finnmark er 2.970 tonn og i Øst-Finnmark 890 tonn mindre enn i fjor.

Men den økte prisen har dempet effekten på verdien av de totale landingene. For mens Råfisklaget per uke 12 i fjor hadde omsatt 133.470 tonn til en verdi av 2.280 millioner kroner, utgjør verdien av de 105.360 tonnene som er landet hittil i år, 2.200 millioner kroner.