- Etter et entydig ønske fra næringen har Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet i dag besluttet å utsette høringsfristen i sak om omregningsfaktorer i fisket etter torsk nord for 62˚ N, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Ny høringsfrist

Fiskeriminister Per Sandberg

Høringsfristen var opprinnelig satt til 26. januar, men utsettes nå til 15. april 2016.

Dette innebærer at det ikke vil være aktuelt å innføre nye omregningsfaktorer denne vintersesongen selv om Fiskeridirektoratet mener dagens sløyefaktor på 1,5 for torsk er for lav i vintermånedene.

Da forslaget ble sendt ut for en drøy måned siden, viste Fiskeridirektoratet til at dagens faktor er for lav i perioden januar - april og dermed blir det totale ressursregnskapet feil.

- Basert på målingene i vinter og tidligere målinger betyr det at ressursuttaket er om lag 20.000 tonn høyere enn de offisielle tallene. Det er hovedgrunnen til at vi nå anbefaler en egen vinterfaktor for kystflåten i vinter, framholdt seniorrådgiver Geir Blom i Fiskeridirektoratet.

Omregningsfaktor brukes for å regne tilbake sløyd fisk til rund vekt for at myndighetene skal ha et riktig bilde av mengden av fisk som blir fisket.