Dette kan vi stor grad takke frossenomsetningen for, fersk ligger fortsatt betydelig bak fjoråret, det samme gjør også den samlede verdien fra utenlandske landinger, melder Norges Råfisklag i sin ukerapport. Betydelig økning i frossenomsetningen den siste uken der seien troner på omsetningstoppen som vanligvis besittes av torsken.

Nedgang i ferskomsetningen der noe kan tilskrives stopp i blåkveitefisket med virkning f.o.m. 16. September. Nedgang også for ferskomsetningen av torsk, sei, hyse og kongekrabbe.

Omsetningen i uke 37 ble på 187 millioner kroner, opp fra 167 millioner kroner uken før. Av totalen i uke 37 kom 5 millioner kroner fra 1 russisk og 1 færøysk frysetråler. Omsetningen for norske båter var 182 millioner kroner, fordelt med 79 på fersk, 102 på fryst og 0,3 millioner kroner gjaldt sjøltilvirka tørrfisk.

Råfisklagets totalomsetning pr uke 37 i år er nå på 10,2 milliarder kroner, mot 10,4 milliarder kroner til samme tid i fjor. Utenlandske fangster er ned 493 millioner kroner.

For norske båter er det en økning på 176 millioner kroner. Her er fryst råstoff på pluss-siden, opp 898 millioner kroner og utgjør 3.813 millioner kroner. For fersklevert råstoff er reduksjonen på 724 millioner kroner, totalt utgjør fersklevert råstoff 5.010 millioner kroner så langt i år.

Tabell 1: Totalomsetning fordelt på norske og utenlandske leveranser

Millioner kroner
Pr uke 37/2021Pr uke 38/2020
Norske fartøy Utenlandske fartøy8.834 1.3768.658 1.870
Totalsum10.21110.529

Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 37 i år framgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff, og pr fiskeslag. Foreløpige tall for fryst råstoff i perioden viser 102 millioner kroner, opp fra 66 millioner kroner uken før. I uke 37 var seien størst i verdi og utgjorde 2.610 tonn til verdi 31,5 millioner kroner. Etter seien følger reke med 1.031 tonn til verdi 22,9 millioner kroner. Hyse utgjorde 1.023 tonn til verdi 18,0 millioner kroner og snabeluer 2.719 tonn til verdi 15,8 millioner kroner. Det meste av dette er levert av 14 trålere.

Når det gjelder landinger av fryst råstoff den uka, som bare delvis er omsatt, var 1.582 tonn sei i hovedsak fra trål størst i kvantum. Deretter fulgte 435 tonn hyse, fordelt med 368 tonn på trål og 66 tonn på snurrevad. Deretter fulgte torsk med 365 tonn, hvorav 250 fra trål og 73 tonn fra autoline.

Omsetningen av ferskt råstoff i uke 37 utgjorde totalt 79 millioner kroner, ned fra 93 millioner kroner uka før. 25 og 17 millioner kroner kom etter leveranser i henholdsvis Øst- og Vest-Finnmark. Kongekrabbe og torsk er fortsatt de mest betydningsfulle artene målt i omsetningsverdi i Øst-Finnmark og står for hhv. 6 og 11 millioner kroner av totalen. I Vest-Finnmark var seien størst i verdi med 5,8 millioner kroner, fulgt av kongekrabbe og torsk med 5 millioner kroner på hver.

Ser vi på omsetningen av ferskt råstoff totalt for Råfisklagets distrikt, var 1.051 tonn torsk størst i verdi med 19,3 millioner kroner. Av det var 586 tonn omsatt til kjøpere i Øst-Finnmark, 274 tonn i Vest-Finnmark, 121 tonn i Troms og mindre kvanta lenger sør. Av kvantumet landet i Øst-Finnmark var vel 202 tonn tatt på snurrevad, 180 tonn på trål, 184 tonn på line/autoline og mindre kvanta på garn og juksa. I Vest-Finnmark var 245 tonn tatt på snurrevad og i Troms var 101 tonn fra trål.

Andre periode av blåkveitefisket for kystflåten under 28 meter største lengde som drifter med konvensjonelle redskap startet opp natt til mandag (09.08.2021) i uke 32, Fiskeridirektoratet vedtok å stoppe årets fiske fra og med 16.09.2021. Blåkveitefisket i uke 37 utgjorde 329 tonn/ 7,8 millioner kroner, mot 220 tonn/5,4 millioner kroner i uke 36, 130 tonn/3,1 millioner i uke 35, 400 tonn/9,8 millioner kroner i uke 34, 450 tonn/10,9 millioner kroner i uke 33 (andre uke) og 1.440 tonn/35,1 millioner kroner i uke 32 (første uke). Alt tatt med konvensjonelle redskaper. Dette gjelder landinger i Norges Råfisklags distrikt siden oppstarten 9. august, totalt utgjorde da fisket i andre periode 2.975 tonn til verdi 72 millioner kroner. I tillegg kommer leveranser i andre salgslag og kvanta tatt som bifangst før direktefisket startet.