Norge eksporterte 7 927 tonn fersk torsk til en verdi av 488 millioner kroner i februar, viser tallene fra Norges Sjømatråd.

1 404 tonn av dette var skrei.

Samtidig førte høy torskepris sammen med valutaeffekten av en svak krone til at den samlede verdien av torskeeksporten økte med 12 millioner kroner – eller 2 prosent, sammenlignet med februar i fjor

Dårlig vær

- Vi må tilbake til 2013 for å finne forrige februarmåned med et lavere eksportvolum av fersk torsk, sier, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

- Dårlig vær har bidratt til at landingene både i januar og februar har vært betydelig lavere enn i 2022, noe som har gitt utslag i lavere eksport. Eksporten av fersk filet falt hele 41 prosent i volum i februar

Øker stort

Samtidig fortsetter oppdrettstorsken fortsetter å øke i volum, og det ble eksportert 868 tonn oppdrettstorsk til en verdi av 41,5 millioner kroner i februar. Målt mot villkvantumet snakker vi nå om en eksport av oppdrettstorsk som utgjør over 10 prosent i forhold til villfisken. Dette er en økning på 66 prosent i volum og 88 prosent i verdi.

Spania var den største kunden for oppdrettstorsk i februar, med et volum på 255 tonn.

Billig torsk

Februarstatistikken forteller at oppdrettstorsken hadde en snittpris per kilo på kr 47,34 i februar.

Ordinær fersk villtorsk ble til sammenligning solgt for kr. 56,62 per kilo i samme periode.

Skreien var best betalt, og gikk for kr 72,28 per kilo.