Følgende representanter utgjør i følge en pressemelding det nye landsstyret i Norges Kystfiskarlag:

Leder: Tom Vegar Kiil, Rotsund, Nordreisa.

Nestleder: Petter Borgvatn Myklebust, Flakstad.

Styremedlemmer:

Alice Roseth Helleberg, Ræge -Sola

Roger Løvdal Nilsen, Tvedestrand

Tommy Pettersen, Hammerfest

Arne Pedersen, Vestre-Jabobselv, Vadsø

Bjørn Jensen, Moskenes

Varamedlemmer:

Bent Gabrielsen¸ Vannvåg - Karlsøy

Bent Roger Johansen, Myre – Øksnes

Inger Rolfsdatter, Gamvik

Annika Hamborg Refsaas, Sørreisa

Geir Egil Smenes, Ørskog

Nyvalgt leder, Tom Vegar Kiil sier at det er med ærefrykt han tar over som leder i Kystfiskarlaget, men også pågangsmot.

– Norges Kystfiskarlag har vært bygget opp og drevet av kystfiskere - for kystfiskere. Jeg har stor beundring for alle de som gjennom lagets 30 år lange historie har påtatt seg verv, gitt av seg selv og stått i ilden for kystfiskernes innflytelse i fiskerinæringa. Laget gjennomgår nå et generasjonsskifte. Kiil tror det at man har fått en styresammensetning bestående av god geografisk spredning, kjønnsmessig balanse og kompetanse fra ulike fiskerier ispedd en god porsjon ungdommelig mot, vil være et positivt element i jobben som kystflåtens talerør opp mot myndighetshold. Han håper flere kystfiskere ser seg tjent med å organisere seg i laget, da tiden vi er inne i vil bli avgjørende for kystfiskeren og kystsamfunnene. I dette bildet skal Norges Kystfiskarlag være en tydelig representant for begge deler og jobbe for reguleringer som sikrer lokal utnyttelse av fiskeriressursene – både på sjø og land. Dette er avgjørende for å beholde levende kystsamfunn.

Måtte avlyse ordinært landsmøte

Koronasituasjonen gjorde at landsstyret i vår besluttet å avlyse det fysiske landsmøtet med fagtema, debatt og sosialt program, som opprinnelig var planlagt gjennomført i Bodø 14. og 15. september. I stedet ble det lagt opp til en forenklet digital avstemning, hvor kun landsmøtets lovpålagte saker ble behandlet.

Daglig leder Annsofie Kristiansen sier det var knyttet en del spenning til hvordan deltakelsen ville bli gjennom en digital gjennomføring.

– Det ble derfor også lagt opp til en manuell løsning på papir for de som ikke hadde tilgang til smarttelefon eller pc, eller som av andre grunner ikke ønsket å stemme digitalt. - Vår målsetning var likevel at flest mulig skulle stemme digitalt og at oppslutningen skulle tilsvare minimum det som har vært vanlig på våre ordinære landsmøter. Det er derfor gledelig å se at oppslutningen var større enn tidligere år, og at det store flertallet av medlemmer som deltok valgte den digitale løsningen.

Vellykket gjennomføring til tross har Kystfiskarlaget som målsetning å arrangere medlemsmøte med debatt, foredragsholdere og sosialt program på et senere tidspunkt.