Pr uke 18 (5. mai) gjenstår det kun 256 tonn. Siste ukekvantum var 269 tonn. Det betyr at med et lignende ukekvantum denne uka som i forrige vil hele avsetningen på 3.000 tonn være fisket opp.

Dersom det ikke snarest innføres en stopp i fisket på denne avsetningen så får vi også i år et betydelig overfiske. I 2018 ble overfisket på hele 3.326 tonn, altså på nærmere 110 prosent.

Nordland Fylkes Fiskarlag ser med bekymring på at myndighetene også i år sitter rolig og observerer at vi får et overfiske på denne avsetningen. Dette rimer heller ikke med den klare målsetting som en vet forvaltningen har når det gjelder avsetninger til fartøygrupper om at en skal forholde seg til, og regulere slik at de fastsatte kvotene på gruppenivå overholdes.

I de tilfeller man ikke greier det så har en en ordning med kvotefleks som gjør at når gruppekvoter overfiskes eller underfiskes så skal disse avregnes neste års kvote. Det ble dessverre ikke gjort når det gjelder overfisket i kystfiskekvoten i 2018 der i stedet hele den øvrige fiskeflåten måtte bidra for å dekke inn dette overfisket.

Med bakgrunn i forannevnte krever Nordland Fylkes Fiskarlag at fisket på kystfiskekvoten stoppes fra og med mandag den 13. mai 2019 slik at en sikrer at overfisket på avsetningen blir minst mulig.