Søknaden om forlengelse av de spesielle garantiordningene på grunn følge av økonomiske krisetider i Europa, må avgjøres i Stortinget. Det forteller administrerende direktør Trygve Myrvang i Råfisklaget.

Må til topps

Spørsmålet er om staten vil gå inn og garantere for en forlenget betalingsfrist fra 14 til 28 dager, slik man har hatt de siste to årene. Ordninga gikk ut til nyttår, uavhengig av ei ny og mer alvorlig krise var under oppseiling.

- Vi fikk positive signaler fra departementet, men saka må likevel inn for Stortinget.