Nærings- og fiskeridepartementet er FHFs generalforsamling. Departementet har i ordinær generalforsamling den 10. mai 2019 oppnevnt nytt styre i FHF. Styret oppnevnes for en periode på to år.

Det nye styret består av:

Janne-Grethe Strand Aasnæs, Strand havfiske; styreleder

Edmund Johannes Broback, Brødrene Karlsen; nestleder

Britt Kathrine Drivenes, Austevoll Seafood; styremedlem

Øyvind Oaland, Mowi; styremedlem

Kjell Ingebrigtsen, Norges Fiskarlag; styremedlem

Elin Tveit Sveen, Marø havbruk; styremedlem

Hans Frode Kielland Asmyhr, Norges Sjømatråd; styremedlem

Frank Kristiansen, Båtsfjordbruket; 1. varamedlem

Siv Lisabeth Grure, Pelagia; 2. varamedlem