- Jeg er lettet etter avgjørelsen, sier den tidligere hvalfangstlederen. Bendiksen fikk varsel om administrativ inndragning av fangst på nær en halv million kroner etter at han med sjarken «Magnus» i april 2020 samfisket med en annen reder. Men etter at Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø tok tak i saken, er nå vedtaket opphevet, skriver Norges Fiskarlag.

- Jeg må bare takke så mye det går an for hjelpen. Denne ordninga er verdt sin vekt i gull, sier Bjørn-Hugo Bendiksen.

19 362 kilo

Samfiskelaget ble ansett for ikke å ha fulgt reglene for samfiske korrekt. Både hans fartøy og samfiskefartøyet var innmeldt for samfiske og sto på listen over godkjente samfiskelag, noe de også gjorde i perioden 4. april til 11. april i 2020.

Det ble levert fangst på til sammen 19 362 kilo torsk, hyse og sei til en samlet verdi av 486 795 kroner. Denne fangsten ble ført på «Magnus».

- Gjorde ingen feil

Den erfarne fiskeren fra Reine mener han ikke gjorde noe som skulle tilsi at han måtte tåle inndragning i saken og han tok derfor kontakt med Fiskarlaget for å få bistand i kontakten med Fiskeridirektoratet.

- Jeg mente at jeg ikke hadde gjort noe feil. Dette til tross for at detaljer i vilkårene for samfiske er uklare og uoversiktlige å forstå. Konsekvensen som fisker kan ofte bli at man opplever at det kommer et brev fra direktoratet, uten at man skjønner hva man har gjort feil, sier rederen.

Lange ventetid

Han beskriver saken som en verkebyll.

- Ja, jeg har faktisk latt være å bruke båten etter at denne saken oppstod. Det er derfor en lettelse at jeg nå har fått medhold – takket være hjelp fra Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø, sier Bendiksen på telefon fra Lofoten.

Han opplever også at saksbehandlingstiden er svært lang.

- Det ble klaget både til regionkontoret i Bodø og til Bergen, og selvfølgelig er jeg både lettet og glad nå over at Fiskeridirektoratet har gitt meg medhold og at saken er ute av verden. Samtidig gjør dette at jeg slipper å få inndratt verdier fra framtidig fiske, sier han.

Direktoratets saksbehandlingsrutiner gjør at selv om en sak ikke er endelig avgjort, enten ved klagebehandling eller dom, blir inndragningen iverksatt idet brev med varsel om inndragning blir sent.

Dette er svært problematisk for dem det gjelder, fordi det oftest tar fra halvannet til tre år å få saken endelig avgjort. Det betyr at han først nå får utbetalt pengene fra fangsten som ble levert for drøye to år siden.

Gratis hjelp

Som en del av sin medlemsservice yter Norges Fiskarlag advokatbistand til sine medlemmer. Bistanden er gratis for denne type saker.

- Vi gir mye bistand til våre medlemmer og får naturlignok ikke alltid medhold i vårt arbeid. Når vi, som i denne saken, får et positivt svar – så er det både givende og alltid hyggelig å meddele til våre medlemmer, sier Hellesø.