BioMar og Nofima har fått støtte fra RFF Nord til nytt rognkjeksprosjekt, som skal gjennomføres i Tromsø - ved Havbruksstasjonen i Kårvika. Dette er et ledd i BioMars satsing på fôr til rensefisk.

Søker ny kunnskap

«I dette prosjektet ønsker vi å se i hvilken grad allerede eksisterende ernæringskunnskap knyttet til marin fisk og leppefisk også gjelder for rognkjeks». Dette sier Elisabeth Aasum, produktutvikler i BioMars FoU-avdeling. «Vi regner med gjennom dette prosjektet å høste ny kunnskap om rognkjeksens næringsbehov for å utvikle startfôr, vekstfôr og helsefôr tilpasset nettopp til denne arten. Vi er allerede i markedet med spesialproduktet Symbio Maintenance til rensefisk - lansert i 2014. Rognkjeksprosjektet er neste skritt».

Viktig i kampen mot lakselus

«Bevilgningen viser at RFF Nord ser mulighetene som ligger i rognkjeks og bruken av denne arten til biologisk, ikke-medikamentell bekjempelse av lakselus», fortsetter hun. «Bevilgningen er en tillitserklæring fra fondet til BioMar og Nofima, som begge ønsker å bruke sin kompetanse til å få mer kunnskap om denne helt unike arten og slik kunne bidra til en mer bærekraftig oppdrettsnæring».

Millionprosjekt

«Totalt budsjett for dette prosjektet er satt til 2,1 millioner NOK der vi søkte støtte på 50 % av summen. RFF Nord støttet prosjektplanen i sin helhet og innvilget hele søknads­summen på over 1 million kroner. Vi er svært glade for denne støtten til det vi betrakter som et meget viktig satsingsområde for næringa», sier Aasum, som sammen med produktsjef Kristian Sørebø vil lede utviklingsarbeidet av skreddersydde produkter til rognkjeks.

Satsing på rognkjeks

«Satsingen på rognkjeks er stor. I 2014 var 16 lokaliteter registrert til produksjon av denne arten, sammenlignet med 5 produsenter i 2013. Leppefisk er fremdeles viktig, men i all hovedsak er dette villfanget fisk og dermed en begrenset ressurs», avslutter hun.