Skjæran var på Myre og gjennomførte flere bedriftsbesøk i tillegg til dialogmøtet, der representanter fra Øksnes fiskarlag, Fiskebåt Nord og Norges Kystfiskarlag var til stede. Kvotemelding 2.0 var hovedtema for møtet, og Skjæran har tidligere holdt lignende møter på Husøy og i Ålesund.

– Behold de eksisterende avtalene på strukturering og tilbakefall av strukturgevinstene, var det entydige signalet fra fiskerne.

Representantene for Fiskebåt Nord og Øksnes Fiskarlag ønsket også å få tilbake de gamle kvotestigene på sild og torsk. Dessuten ville de altså at kjernepunktene i dagens strukturmelding skal bestå.

Når det kom til Skjærans mye omtalte havdeling, og hvordan den skal utføres, ble det debatt mellom hav og kyst om hvilke kriterier det er fornuftig å regulere etter, og om hvor stort problemet med konkurransen mellom små og store fartøyer egentlig er i praksis.

Sporing og rapportering var selvsagt også tema, nok en gang med klare tilbakemeldinger fra representanter for kystflåten som synes omfanget er for voldsomt.

Kyst og Fjord kommer tilbake senere med mer stoff fra møtet på Myre.