Der skal hun legge fram den andre delen av nordområdeutredningen og det vil hun gjøre sammen med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, melder regjeringen på sine nettsider.