– Regjeringen stikker hodet i sanden og sier at de verken vil se eller høre noe snakk om sjøsamiske historiske fiskerettigheter, mener professor Jørn Øyrehagen Sunde.

– Med denne klassiske strutsestrategien håper staten på at den sjøsamiske befolkningen skal gi opp sin kamp innen regjeringen har trukket opp hodet av sanden.

Mislykket strategi

Jørn Øyrehagen Sunde som er professor i rettsvitenskap på Universitetet i Bergen, er ikke et sekund i tvil om at dette er en mislykket strategi.

– Langs hele den norske kysten, har vi hatt ulike typer historiske rettigheter. Dette er vitenskapelig solid bevist, og det er spesielt godt belagt nettopp for Finnmark.

På siste konsultasjonsmøte i Nesseby den 9. mai, ble som kjent sametingsrådet og regjeringen enige om en fjordavtale. Tiltakene lovfester rett til å fiske med konvensjonelle redskap i åpen gruppe for folk bosatt i Finnmark, Troms og Nordland.

Avtalen er en oppfølging av Kystfiskeutvalgets innstilling.

– En tapt kamp

Sunde er en av mange vitenskapsfolk som er rystet over at regjeringen nekter å godta en avtale på bakgrunn av historiske fiskerettigheter slik Kystfiskeutvalget har gått inn for.

Sametingsrådet og regjeringen har ulik forståelse av hvor langt de folkerettslige forplikter seg i fiskerispørsmål.

– Men på et eller annet tidspunkt vil regjeringen måtte gi seg for kravet fra Sametinget, mener professoren.

Ivaretar rettigheter

Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen svarer slik:

– Regjeringen frykter for så vidt ingenting. Men man er faglig uenig i at det foreligger særskilte rettigheter, svarer Pedersen.

– Men hvis regjeringen ikke frykter for noe, hvorfor kan man da ikke likeså godt anerkjenne de sjøsamiske historiske rettighetene?

– Jo, rett og slett fordi vi er uenig i grunnlaget.

– Akademisk diskusjon

Hun misliker spørsmålet, og synes det er rart at man i ukevis skal diskutere dette spørsmålet i media.

– Man bruker tida til å diskutere om det man er uenig om, og ikke om det man er enig om. Det er det siste som er vesentlig for fiskerne, svarer Pedersen.

Hun tror ikke at den enkelte fisker er så opptatt av å få fastslått om hvorvidt de har historiske rettigheter eller ikke.

- Motsatt er det ingen som har klart å redegjøre for seg hvilke praktiske fordeler fordeler fiskere får, dersom de historiske fiskerettighetene blir anerkjent. Det er og blir en akademisk diskusjon om tre ord på papiret. Men her er det politikken som er viktig, fastslår Pedersen.