Det er nå over fem år siden Stortinget ba om en utredning om sjøsamisk rett til fisket i Finnmark, og fortsatt venter en på utfallet av denne saken, melder NRK Sapmi.

Sikrer seg

Stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen (H), mener at regjeringen bevisst trenerer kystutvalgets innstilling, og bruker dette for å sikre partiet.

– Nå er det jo blitt et kokkelimonke, der Arbeiderpartiet bruker denne her innstillingen som et lite halmstrå til å få finnmarkingene å tro at Arbeiderpartiet har noen planer om gjøre noe med kystrettighetene, sier Bakke Jensen til NRK Sapmi.

Mister troverdighet

Han mener at Arbeiderpartiet har mistet all troverdighet i denne saken:

– Det er en del ting som gjør at dette mister troverdigheten. Det ene er det at man over år ikke er i stand til å levere et eneste resultat. Det andre er at Sametinget, i hemmelige konsultasjoner kan nevne at; joda, nå er man kommet nærmere noe, nå kan det hende at man skal komme med noe snart, og nå har man snart fått innfridd noe, sier representanten.

Tilbakeviser

Stortingskollega Inga-Lill Olsen (Ap), tilbakeviser kritikken og framholder at Kystfiskeutvalgets innstilling er i en sluttfase. Hun sier til kanalen at det foregår konsultasjoner mellom Sametinget og Fiskeridepartementet, og det at de ikke er sluttført betyr sannsynligvis at resultatet blir enda bedre.

– Det her er nybrottsarbeid, det er klart at det tar tid. Så man skal bare smøre seg med litt tålmodighet, så tror jeg det her er klart i løpet av våren, sier Ingalill Olsen til NRK.