Det tilsvarer under én prosent av totalkvota.

Flåten skulle fiske 466 439 tonn torsk nord for 62. breddegrad. Da nyttårsrakettene hadde kjølnet stod det 470 416 tonn i regnskapet. Små endringer kan fortsatt komme, men i det store bildet er det klart at flåten har skutt «midt i», for å bruke skiskytterspråket.