Det melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Det er varslet stopp i fisket fra 30. november bortsett fra på garantert kvantum.

Brevet fra Norges Fiskarlag kommer etter at Fiskeridirektoratet har varslet stopp i rekefisket i sør fra 30. november som følge av at totalkvoten nærmer seg oppfisket.

- Vi i Fiskarlaget argumenterer i vårt brev med at det ut fra en totalvurdering, med sideblikk til restkvote, og økt kvote i 2015 bør opprettholdes et fiske og at alle i desember 2014 gis mulighet til å ta en tilleggskvote på 8 tonn reker, sier fagansvarlig Elling Lorentsen i Norges Fiskarlag.