Havna sett slik måsen gjør det. Foto: Per Aarsleff

Tirsdag 21. august inviterer Kystverket og Båtsfjord kommune til fest. Statssekretæren i Samferdselsdepartementet, kystdirektøren, samt en rekke prominente gjester fra fjern og nær er til stede, forhåpentligvis sammen med et godt oppmøte fra lokalbefolkninga.

Arbeidene i havna pågikk fra januar 2017 til november 2018. Kystverket var bestiller og byggeleder, med Entreprenør Per Aarsleff A/S som utførende. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 100 millioner kroner.

Dypere innseiling og havn

Det har tidligere skjedd flere grunnberøringer ved levering av fisk til mottakene i Båtsfjord.

Dybden var tidligere mellom fire og syv meter. Etter arbeidet som nå er gjort, har havna en dybde på mellom fem og ni. Utdypingen bedrer særlig forholdene for større båter ved leveranser til fiskemottakene, med sikrere manøvrering og tryggere adkomst til kaiene.

Nye sjømerker

Det er satt opp bedre merking av innseilingen til Neptunbukta. Secora AS bygde fundamentene, mens Kystverkets Rederi monterte hurtigbåtmerker med indirekte belysning.

Større havn

Utdypingen gir også et større liggeareal for kystfiskeflåten – det er plass til flere fartøy. Havna kan nå ta imot flere kommersielle fartøy. Tiltaket bidrar slik til økt marin verdiskaping og regional utvikling.

Masser ble deponert på land, og ga plass til nytt landareal. Foto: Per Aarsleff

Renere havn

Det ble påvist forurensning i øvre sedimentsjikt på havbunnen i hele tiltaksområdet. Forurensede masser i havneområdet ble tatt opp og plassert i strandkantdeponi før andre utdypingstiltak startet.

Større landområder havn

Opptak av bunnmasser og deponeringen har gitt 19 000 kvadratmeter nytt havneareal. Områdene skal disponeres av Båtsfjord kommune og er regulert til industriformål.

Grønn landstrøm

Enova har gitt hele 25 millioner kroner til landstrøm i Båtsfjord Havn. Det er det statlige selskapets største enkelttilskudd noensinne. Båtsfjord har nå det største anlegget for landstrøm for fiskeflåten i Norge, og kan betjene 44 skip av gangen. Hovedtrafikken av fartøy i havna er fiskefartøy og godstransport. Strømmen til anlegget forsynes av lokalt vindkraftverk.

Fltl