Når midlene som frem til i dag har vært forvaltet av Kystverket skal overføres til de nye fylkene, og slåss med alle andre gode formål, er frykten at fiskerihavnene ikke når opp i prioriteringskampen.

Blant skeptikerne er Vardø-ordfører Robert Jensen. Ifølge NRK har ordføreren på vegne av havnestyret i Vardø tatt opp sin bekymring i et høringsbrev til Samferdselsdepartementet.

– Man kan tenke seg at antall fiskerihavner går ned, og bevilgningene til havnene går ned. Det betyr at vedlikehold av havner, anlegg, moloer og seilingsleder vil gi dårligere drift og mindre vedlikehold, skriver Jensen i sitt høringssvar.

I Vågan i Lofoten er man også bekymret. Saken ble diskutert i kommunestyret før helga, der havnesjef Ole Osland ifølge Lofotposten la frem følgende anbefaling til vedtak fra havnestyret:

«For å sikre den samfunnskritiske funksjonen som særlig løpende vedlikehold og sikring av moloer representerer for de berørte lokalsamfunn. Kompetansen og ressursene må sikres videreført på minimum dagens nivå».

Formuleringen ble enstemmig vedtatt av kommunestyret, der også flere politikere uttrykte sin skepsis.

– Jeg ser en klar sammenheng mellom måten man strukturerer fiskerihavner og måten man skal strukturere fiskeriene for øvrig. Resultatet kommer til å bli færre fiskerihavner, det blir ikke lagt opp til like mye penger til regionene som det følger med ansvar. Man flytter ansvaret ut til regioner og kommuner, men man flytter ikke pengesekken tilsvarende, sa Aps Lena Hamnes ifølge Lofotpostens referat.