- Fiskeridirektoratet ber om at fartøy som deltar i fiskerier der bifangst av makrellstørje kan forekomme utviser særlig aktsomhet i fiskeletings- og fangstfasen for å unngå slik bifangst, skriver Fiskeridirektoratet i en melding.

Forsøksfisket etter makrellstørje er nå stoppet, og det er forbudt å fiske makrellstørje. Bifangst kan imidlertid forekomme i fisket etter andre arter.

- Fiskeridirektoratet minner derfor om at levedyktig bifangst skal settes ut igjen, mens død eller døende bifangst skal landes.

- Dersom du likevel skulle få død eller døende bifangst av makrellstørje er det viktig at du husker på følgende:

Fangsten av makrellstørje skal registreres inn i det elektroniske rapporteringssystemet (ERS) på lik linje med annen fangst i henhold til forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy.

Fartøyet må så tidlig som mulig kontakte Fiskeridirektoratets FMC og informere om at det har fått bifangst av makrellstørje.

Om mulig må fartøyet også informere om hvor makrellstørjen skal landes, ettersom landing av makrellstørje skal skje i utpekte havner.

Dersom makrellstørje skal omsettes må det fylles ut et eget ICCAT fangstsertifikat.

Fangstsertifikatet må godkjennes av Fiskeridirektoratet og direktoratet vil bistå fartøy ved utfylling av skjemaet.

Omsetning uten slikt sertifikat er ikke tillatt.