Norges Kystfiskarlag sier seg i en pressemelding svært skuffet over at Enova avvikler støtteprogrammet til batteri i fartøy med umiddelbar virkning.

- Avviklingen av ordningen resulterer i at alle hybrid/el-prosjekter på kystfiskefartøy nå stopper opp i minst 2 år, hevder laget.

Kystfiskarlaget viser til at det tar tid å utvikle teknologi, samt at det tar tid før markedet når et prisnivå som gjør det lønnsomt for fiskerne å investere i teknologien.

- Norges Kystfiskarlag mener Enova ikke forvalter sitt samfunnsansvar når de nå avvikler støtteordningen før denne utviklingen har fått fotfeste og før en alternativ støtteordning er på plass. Da har man i praksis satt en stopper for kystflåtens mulighet til å ta del i, og bidra i, det grønne skiftet.

Kystfiskarlaget mener en grønn omstilling i kystflåten er helt avhengig av økonomiske støtteordninger og insentiver for å komme seg på beina og bidra til en reell markedsendring.

- Det finnes heller ingen reguleringsmessige insentiver (f.eks. kvotetillegg) for redere til å ta risikoen og kostnaden ved å prøve ut klimavennlige løsninger, og det er ikke signalisert strengere miljøkrav foruten om opptrapping av CO2-avgiften. Resultatet er at kystflåten nå frarøves muligheten til å nå de skisserte målene for utslippskutt innen 2030, skriver laget.