Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider. Laget melder at nå oppheves ukekvotene som ble innført i slutten av oktober.

Minsteprisene i perioden er som følger:

Størrelse, sortiment Minstepris (kr pr kg)

Breiflabb haler, minst 4 kg 53,00

Breiflabb haler, 1-4 kg 56,00

Breiflabb haler, under 1 kg 35,00

Breiflabb sløyd med hode, minst 8 kg 20,00

Breiflabb sløyd med hode, 4-8 kg 22,00

Breiflabb sløyd med hode, under 4 kg 18,00

Om ikke annet kunngjøres innen utløpet av denne perioden, iverksettes minsteprisene i rundskriv nr 28/2020 (minsteprislista) fra og med 16. november 2020. Tilførselssituasjonen for breiflabb til markedet har imidlertid bedret seg. Av den grunn oppheves omsetningskvotene (ukekvoter) for breiflabb kunngjort i rundskriv nr 32/2020.