Sesongen som er bortimot over, ga en økning på 10.000 tonn i forhold til i fjor. Verdien av fisken er en annen historie, melder Lofotposten.

Tall fra Norges Råfisklag viser at det ved utgangen av uke 16 var det landet 61,370 tonn skrei i Lofoten. Førstehåndsverdien på årets kvantum er ifølge Råfisklaget på 464,2 millioner kroner. Det er 102 millioner mindre enn førstehåndsverdien i fjor. Dette altså til tross for et langt høyere kvantum i år.