Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Miljødirektoratet og Mattilsynet utarbeidet denne veilederen for å informere om regelverket som gjelder ved tømming av skyllevann tilsatt legemidler mot lakselus og veilede om hva den enkelte kan gjøre for å overholde regelverket. Veilederen skal klargjøre hvilken kunnskap som må innhentes, hvilke vurderinger som må gjøres og hvilke hensyn som må tas før tømming av det giftige vannet.

Den fins blant annet på nettsidene til Fiskeridirektoratet.