Mens havforskerne ga myndighetene råd om en rekordhøy torskekvote i Barentshavet, går utviklingen i motsatt retning i Nordsjøen.

Kvoterådet fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, tilsier at man reduserer fangsten av torsk fra 31.800 tonn i fjor til 25.441 tonn denne vinteren.

ICES' råd for sei, hyse, hvitting og rødspette er økt en smule, men nedgangen som har vært siden 2000, fortsetter.

Torskefisket i Nordsjøen var på topp i 1970-åra, men allerede på 80-tallet begynte nedgangen. I 2011 ble det fanget i alt 27.000 tonn torsk i Nordsjøen. Av dette tok norske fiskere 4500 tonn.

Verdien av dette torskefisket er for Norge rundt 50 millioner kroner mens torskefisket nordpå handler om milliarder, melder Norsk Telegrambyrå.