- Vi ligger ca 600 tonn etter fjoråret, sier seniorkonsulent Einar Sande i Norges Råfisklag. I fjor ble det omsatt 4438 tonn taskekrabbe gjennom Norges Råfisklag.

33 millioner

Den samlede verdien var i 2010 på mer enn 33 millioner kroner. I år har krabben være mindre i størrelse. Fisket foregår i all hovedsak opp til Salten i Nordland. Det nordligste av de ca 7-8 mottakene er på Kvarøy i Lurøy kommune. Det er likevel HitraMat på Hitra som har den største omsetningen av alle mottakene.

EU-markedet

Det er EU-markedet som tar unna mesteparten av krabben som går til eksport. Der har det vært stor etterspørsel. Et annet populært marked er Sverige hvor det omsettes en god del levende krabbe som man får ditto god pris på. I år har prisen vært rundt 7,60 kroner per kilo.